Restauración, conservación e identificación de fotografías